loader image
Ga naar de inhoud

Tekstkop H3

De <h3>-tag wordt gebruikt om een kop van een nog lager niveau aan te geven dan <h2>. Het wordt meestal gebruikt voor subkoppen die minder prominent zijn dan de hoofdtitel en eventuele tussenkoppen.

Hier een voorbeeld van HTML-code om een tekstkop H3 te maken:

<h3>Voorbeeld</h3>

Powered by BetterDocs