loader image
Ga naar de inhoud

Website

Een website is een verzameling van gerelateerde webpagina’s die online toegankelijk zijn via het internet. Het is als een digitaal visitekaartje, brochure of interactieve plek op het web waar mensen informatie kunnen vinden, communiceren of interactie kunnen hebben met inhoud en services.

Een website kan verschillende elementen bevatten, zoals tekst, afbeeldingen, video’s, links, formulieren, en meer. Het doel van een website kan variëren, zoals het verstrekken van informatie over een bedrijf, het aanbieden van producten of diensten, het delen van kennis via een blog, het presenteren van portfolio’s, het hosten van online communities, enzovoort.

Om een website te bezoeken, typ je het webadres (URL) in de adresbalk van je webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome) en druk je op Enter. Dit stuurt een verzoek naar de webserver waar de website is gehost, en de server stuurt de gevraagde webpagina’s terug naar je browser, zodat je de inhoud kunt bekijken en ermee kunt interageren.

Powered by BetterDocs