loader image
Ga naar de inhoud

Paragraaf

De HTML-code <p> wordt gebruikt om een alinea (paragraaf) in een HTML-document te markeren. Het wordt gebruikt om tekst of inhoud te groeperen en aan te geven dat deze bij elkaar hoort als een afzonderlijke alinea.

Wanneer je de <p>-tag gebruikt, wordt de inhoud die binnen de tag valt, standaard weergegeven als een bloktekst met een lege regel erboven en eronder. Dit betekent dat de tekst wordt weergegeven als een afzonderlijke alinea met een verticale ruimte eromheen.

In het voorbeeld hieronder wordt de tekst “Dit is de eerste alinea.” weergegeven als een aparte alinea, gevolgd door de tekst “Dit is de tweede alinea.” als een volgende alinea. Beide alinea’s worden weergegeven als afzonderlijke blokken met een lege regel ertussen.

Hier is een voorbeeld van hoe je de <p>-tag kunt gebruiken:

<p>Dit is de eerste alinea.</p>

<p>Dit is de tweede alinea.</p>

Powered by BetterDocs