loader image
Ga naar de inhoud

Line break

De HTML-code <br/> staat voor “line break” en wordt gebruikt om een regelovergang te creëren. Het wordt voornamelijk gebruikt om tekst op een nieuwe regel te laten beginnen. Wanneer je de <br/>-tag gebruikt, zal de tekst of het element direct na de tag op de volgende regel worden weergegeven.

In het voorbeeld hieronder wordt de tekst “Dit is de eerste regel.” op de eerste regel weergegeven en wordt “Dit is de tweede regel.” op de daaropvolgende regel weergegeven, vanwege de <br/>-tag. Het belangrijkste om te onthouden is dat <br/> een zelfsluitende tag is, wat betekent dat er geen afsluitende tag nodig is. Het wordt gewoon als <br/> geschreven.

Hier is een voorbeeld van de HTML-code om tekst op de volgende regel te plaatsen:

Dit is de eerste regel.<br/>
Dit is de tweede regel.

Powered by BetterDocs