loader image
Ga naar de inhoud

Gulden Snede

Om op een pagina tot een goede (effectieve / prettig leesbare) verhouding te komen van beeld en witmarges, bestaan diverse formules en richtlijnen.
Eén daarvan, de meest klassieke, is de Gulden Snede (ook wel de Goddelijke verhouding genoemd).
De formule is afgeleid van vormen en verhoudingen die bijvoorbeeld in de natuur terug te vinden zijn.

Bij de bepaling van de zetspiegel volgens de Gulden Snede wordt uitgegaan van een spread (twee naast elkaar liggende pagina’s).
De buitenhoeken worden door middel van denkbeeldige diagonalen met elkaar verbonden. De lijnen worden verdeeld in twee delen (a) en (b).
Deze staan tot elkaar in verhouding a : b = b : (a + b), oftewel 3 : 5 :8.

De zetspiegel wordt bepaald door (a) als breedte en (b) als lengte van een rechthoek te nemen.
De buitenste hoeken van deze rechthoek dienen elk op één van de diagonalen te liggen. Op deze wijze ontstaat een evenwichtige vlakverdeling van beeld en witmarges.

Powered by BetterDocs