loader image
Ga naar de inhoud

Top level domein

Het top-level domein (TLD) is het laatste deel van een domeinnaam in het Domain Name System (DNS). Het bevindt zich na het laatste puntje in een webadres. Het top-level domein geeft informatie over het type organisatie, het land, of het doel van de website.

Enkele veelvoorkomende generieke top-level domeinen (gTLD’s) zijn:

.com: staat voor “commercial” en wordt vaak gebruikt door commerciële bedrijven.
.org: staat voor “organization” en wordt meestal gebruikt door non-profitorganisaties.
.net: staat voor “network” en werd oorspronkelijk gebruikt door internetdienstverleners, maar wordt nu algemeen gebruikt.
.edu: staat voor “education” en wordt gebruikt door onderwijsinstellingen zoals universiteiten en scholen.
.gov: staat voor “government” en wordt gebruikt door overheidsinstanties.
Naast de gTLD’s zijn er ook landcode top-level domeinen (ccTLD’s), die specifiek zijn voor bepaalde landen of gebieden, zoals “.nl” voor Nederland, “.uk” voor het Verenigd Koninkrijk, “.de” voor Duitsland, enz.

Het top-level domein geeft dus aan welk type website of organisatie het adres vertegenwoordigt. Het is een belangrijk onderdeel van de domeinnaam, omdat het helpt om de website te categoriseren en een idee te geven van de inhoud of de locatie van de site.

Powered by BetterDocs