loader image
Ga naar de inhoud

HTML

HTML staat voor HyperText Markup Language en is de standaardtaal voor het bouwen van webpagina's en applicaties op het internet. Het is een opmaaktaal die wordt gebruikt om de structuur en het uiterlijk van inhoud op een webpagina te definiëren. HTML werkt samen met CSS (Cascading Style Sheets) en JavaScript om interactieve en visueel aantrekkelijke webpagina's te creëren.