loader image
Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor sunlinedesign.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van sunlinedesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SunlineDesign. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SunlineDesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SunlineDesign.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SunlineDesign te mogen claimen of te veronderstellen.

SunlineDesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SunlineDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van sunlinedesign.nl op deze pagina.

Disclaimer voor sunlinedesign.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van sunlinedesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SunlineDesign. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SunlineDesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SunlineDesign.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SunlineDesign te mogen claimen of te veronderstellen.

SunlineDesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SunlineDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van sunlinedesign.nl op deze pagina.

Privacy statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft SunlineDesign de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens), retargeting (Advertentie doeleinden) en de chatfunctie. Met deze gegevens kan SunlineDesign de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Ook wordt er een cookie op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Hotjar. Hotjar houdt bij waar je naar kijkt op klikt binnen de website. Door dit te analyseren kunnen we de pagina’s optimaliseren zodat we de meest relevante informatie kunnen tonen. De cookie die Hotjar plaatst is om te kijken of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen.

Inschrijving voor nieuwsbrief

SunlineDesign biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op deze manier kan SunlineDesign u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. SunlineDesign biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden’.

Formulieren op sunlinedesign.nl

Op verschillende onderdelen van de website www.sunlinedesign.nl staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Kirra CMS en ons CRM systeem (en de gekoppelde databases) op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie (in eigen beheer). De gegevens van formulieren worden alleen gelezen door de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Telefonisch contact

Wanneer u telefonisch contact zoekt vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door ons CRM systeem (en de gekoppelde databases) op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens van telefoongesprekken worden alleen gebruikt wanneer deze gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek (indien aangegeven) en het versturen van nieuwsbrieven.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Gegevens evaluatieformulier

De gegevens die u invult voor het evaluatieformulier (www.1tot5.nl) worden gedeeld met Feedback Company. U bent niet verplicht om het evaluatieformulier in te vullen. U heeft ook de mogelijkheid de evaluatie anoniem in te vullen. Feedback Company verklaart door middel van een verwerkingsovereenkomst op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens verwerken. De voorwaarden die SunlineDesign heeft afgestemd met Feedback Company kunt u opvragen via contact@sunlinedesign.nl

Hoelang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaart totdat u zelf aangeeft dat de gegevens niet meer bewaard mogen worden*.

U heeft het recht:

 Op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen.
 Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).
 Een klacht in te dienen via contact@sunlinedesign.nl

* Wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Gegevens van contactpersoon waaraan specifieke data is gekoppeld (zoals mails en offertes) kunnen niet worden verwijderd. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Jeffrey van Zon

Contactgegevens:
jeffrey@sunlinedesign.nl
06-22568631